A KÓRUSISKOLA 25. JUBILEUMI EMLÉKKÖNYVE

Visszatekintés,

avagy: milyen volt fizikát tanítani az elmúlt 23 évben?

Még a múlt században (1990) kezdtem el itt nagy lelkesedéssel tanítani, miután Baranyi Károllyal és Sapszon Ferenccel való első beszélgetésünk után ők úgy látták, hogy talán megfelelek az elvárásoknak. Az én végleges döntésem pedig akkor született meg, amikor megtartottam az első fizika órámat az akkori 7. osztályban (később osztályfőnökük lettem) és az óra végén Katona Márti (ma a Bartók Rádió szerkesztő műsorvezetője) elkiáltotta magát: "Énekeljünk!"És akkor a nagy döntések előtt megszólaló belső hang sugallatára már tudtam, hogy itt kell maradnom!

Ez még a nevezetes Kontyfa utcai iskolában történt, ahol igen mostoha körülmények között dolgoztunk. A "fizika szertár" egy tanteremben elhelyezett szekrényből állt (benne egy elektrovaria készlet és néhány más szertárból kiselejtezett eszköz) a kémia órákon szükséges vegyszeres szekrény, néhány kitömött állatot tartalmazó üveges szekrény és a kézműves műhely szövőszékei mellett. Csoda, hogy az amúgyis kis teremben még kb. 20 gyerek padja és a fogasok is elfértek. Mindez a nehézség azonban csak fokozta igyekezetünket, hogy a sanyarú körülményeket lelkesedésünkkel pótoljuk. Emlékszem pl. hogyan hoztam el autóbuszon, nagy tömegben állva volt iskolámból a kölcsönvett higanyos barométert, vagy a lézeres optikai készletet. De mindezért a gyerekek kísérleteket övező áhítatos figyelme volt a jutalom.

Nagy örömmel vetettem magam a munkába, mivel az iskolavezetés részéről kapott bizalom és az okos, érdeklődő gyerekek sarkalltak a feladat minél jobb elvégzésére. A 25 év tanítási tapasztalat pedig adott némi önbizalmat, hogy talán megfelelek a kihívásnak, hogy egyedül ellátom a fizika tantárgy tanítását az iskolában. Saját, kórusiskolás tantervet állítottam össze, tetszésem szerint, de a matematika tantervhez és a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítva válogattam össze a témaköröket, és segítségként az akkoriban általam legjobbnak ítélt tankönyvet használtam. (Sulikomp I., II., III.) Ezt a kezdeti tantervet persze azóta különböző okok miatt többször is át kellett dolgozni, ami nem feltétlenül vált mindig a javára.

Tamasics Katival évente rendeztünk komplex természettudományos vetélkedőket, melyek azóta sikeres hagyománnyá váltak. Többek között ezekkel a vidám, játékos versenyekkel sikerült a gyerekek természettudományos érdeklődését felkelteni. Itt említeném még meg azokat a hangulatos estéket, melyeket a fizikai tanulmányok befejeztével az Uránia, vagy később a Polaris csillagvizsgálóban töltöttem el minden végzős évfolyammal, vagy a mechanika tanításának befejezésekor történt látogatásokat az akkor még működő Vidámparkban, ahol szórakozva végeztek kísérleteket és mérési feladatokat a gyerekek.

A kerületi munkaközösségekkel mindegyik helyszínen (XV., XIX. ill. I. ker.) nagyon jó volt az együttműködés, tréfás kerületi vetélkedőket szerveztünk, melyeken mindig részt vettünk és tanulóink sikeresen szerepeltek. Az egyik legsikeresebbet már itt az I. kerületben mi rendeztük, segítőim olyan tanulók voltak, akik közül az egyik már végzett mérnök, a másik fizikus. (Ennek forgatókönyvét mellékelem, talán valaki ötletet meríthet belőle)

Kezdettől fogva szerencsém volt csaknem minden osztályban néhány tehetséges gyerek fizika iránti figyelmét annyira felkelteni, hogy szívesen mentek országos versenyekre is és néhányan döntőbe is jutottak, ami azért is figyelemre méltó, mert mindannyian a zenei tanulmányokban és a hangszeres tudásukban is kimagaslóak voltak. (Pl. .Sapszon János, Harmath Dénes, Török Bence, Csaba Eszter) Ennél is fontosabb azonban, hogy sokan voltak, akik szintén nagy odaadással vettek részt a kórusmunkában és az örömzenélésben, de emellett a választott hivatásuk kapcsolódott a fizikához (orvosok, mérnökök, fizikusok) és azóta az életben is szép sikereket értek el. A teljesség igénye nélkül megemlíteném azokat, akik már a Phd-jüket is megszerezték: Szalai József, Várallyay György, Várallyay Csanád.

Az évek múltával szép lassan a szertár felszerelésének gyarapítása is lehetségessé vált. A Vécsei utcai tartózkodásunk alatt már volt külön természettudományos tantermünk, sőt szertár is, és ezzel kissé könnyebbé vált a tantárgy oktatása. Csekély anyagi ráfordítással, házi barkácsolással (hála vill. mérnök férjem segítségének) és felszámolt laborokból ajándékként kapott műszerek révén szaporodtak az eszközök.

A Toldy Ferenc utcai végleges helyünkre költözéssel már nagyobb anyagi segítséget és teljes bizalmat kaptam az iskola vezetésétől. Bár itt is csak egy terem áll rendelkezésre az összes természettudományos tantárgy számára (és még szertár helyiség sincsen), de ezt az előadótermet már sikerült saját elképzeléseim és terveim alapján berendezni és a lehetőségeket maximálisan kihasználni. A még hiányzó fizikai eszközök beszerzéséhez szükséges anyagi támogatást is megkaptam és így sikerült egy gazdag és korszerű eszközparkot kialakítani. A felhasználást csak a rendkívül szűkös hely és az előadóterem maximális kihasználása (zenei és más közismereti órák megtartása is itt történik) akadályozza.

Mindent egybevetve azonban az általam itt töltött 23 év eredője pozitív. Ez idő alatt kb. majdnem félezer tanulónak próbáltam 6 éven keresztül megmutatni a természet szépségét, és közülük legalább félszázan érzékenyen reagáltak, amit bizonyít pályaválasztásuk és az, hogy hivatásukat azóta is eredményesen gyakorlják. És talán nemcsak az ő életükben, hanem a többiekében is sikerült némi érdeklődést felkelteni a természet csodái iránt, vagy ha nem, hát emberi értékeket közvetíteni.

Sajnos ez a kis visszatekintés az elmúlt 23 évre nemcsak egy rövid összegzés, hanem egyben búcsúzás is az iskolától, amely számomra egy kis "Örömsziget" volt, ahol minden befektetett energia többszörösen megtérült, nem igazolva a termodinamika három főtételét, melynek tréfás megfogalmazása John és Mary Gribbin A természettudományokról mindenkinek című könyvéből:

I.          Nem győzhetsz
II.         Még a döntetlenre sincs esélyed
III.        Nem szállhatsz ki a játékból

Esetemben mindhárom tétel megcáfolódott. Ezt pedig köszönhetem a szeretetteljes közegnek, mely mindvégig körülvett, a feltétlen bizalomnak, melyet mind a gyerekek, mind a kollegák és mind az iskolavezetés részéről megtapasztaltam.

Bízom benne, hogy a jövőben is hasonló örömöket és sikereket könyvelhet el minden kedves kollégám.


Budapest, 2013. május 7.


Latorcai Ágnes

KERÜLETI FIZIKA CSAPATVERSENY


2003. ÁPRILIS 8. KEDD D.U. 3h-4h


A „Húsvét fizikus szemmel”A versenyen egy-egy kerületi iskolát 3 főből álló csapatok képviselnek; a csapatok tagjai 6., 7., 8. osztályos tanulókból állnak. (Ahol nincs 6.-ban fizika, 2 hetedikes is lehet.)


 1. Totó (5 perc)                                                                              10 pont
 1. Saccológia (5 perc)                                                                     10 pont
 1. Feladatok (15 perc)                                                                    30 pont
 1. Játékos kísérletek, mérések (35 perc)                                         50 pont


Összesen: 100 pontTOTÓ


Megoldási idő: 5 perc                                                                                                                                        10 pont


 1. Elmozdul-e Tapsifül vitorlás hajója, ha a vitorlavásznat a csónakban lévő porszívóról fújja?     1. Igen     2.Nem   x  Attól függ, hogy milyen erős a porszívó


   2.  Mi történik a tojás tömegével, ha felmelegítjük?    1.  Nő     2.  Csökken   x  Ugyanannyi marad


    3.  Mi történne a víz felületén szaladgáló molnárkával, ha Tapsifül nem törődne a környezet szennyezéssel és mosogatószert tenne a vízbe?

                      1. Fennmaradna   2. Elsüllyedne     x  Mozgása akadályozottá válna

   

     4.  Mekkora erőt jelez az erőmérő, ha az erőmérő a ráakasztott tojással együtt szabadon esik?

                       1. A tojásra ható nehézségi erőt     2.  A tojásra ható nehézségi erőnél kisebb erőt    Semmit

 1. Munkavégzés szempontjából melyik előnyösebb, ha Nyuszifül 100 tojást tartalmazó kosarat akar feljuttatni az emeletre?                                                                                    1. Ha csigán húzza fel  2. Ha lépcsőn viszi fel   x  Mindegy
 2. Nyuszifül vitatkozik Tapsifüllel, hogy kílbótjának evezőlapátjai:


1        Egykarú emelők

2        Kétkarú emelők

x        A forgástengely a villánál van

 1. Tapsifül azonos súlyú tojásokat vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe hoz. Melyiknek a felállításához kell több munkát végeznie?


1.       A fatojás esetében

2        Az alumínium tojás esetében

x        Egyforma a munkavégzés

 1. Nyuszifül úgy osztályozza a tojásokat, hogy egy gyűrűn próbálja átdugni őket. Közben azon tanakodik magában, hogy a gyűrű belső átmérője melegítéskor hogyan változik?          1. Kisebb lesz    2. Nagyobb lesz   x   Ugyanakkora marad
 2. Tapsifül az akváriumába alul bevezetett kis buborékokat figyeli és azt vizsgálja, hogy a víz felszíne felé közeledve mekkorák lesznek?                                                                   1. Kisebbek  2. Nagyobbak    x  Ugyanakkorák maradnak
 3. Nyuszifülnek és Tapsifülnek nagyon melegük van és nem tudják eldönteni, hogy mi hűt jobban a 0oC-os feketekávé, vagy a 0oC-os fagylalt?                                                                                       1. A kávé  2. A fagyi  x. Egyformán


SACCOLÓGIA


Megoldási idő: 5 perc                                                                                             10 pont„Okos tojás”


1.Mennyi lehet egy átlagos tyúktojás térfogata? _________________________


2.Mennyi lehet egy átlagos tyúktojás tömege? __________________________


3.Mennyi lehet egy átlagos tyúktojás sűrűsége? _________________________


4.Hány Joule lehet egy átlagos tyúktojás energia tartalma? _________________


5.Rajzoljatok egy akkora kört, amely kb. megegyezik egy átlagos tojás legnagyobb kör- keresztmetszetével!


6.Hány cm2 lehet egy átlagos tojás felszíne?______________________________


7.Kb. hány fokon szilárdul meg a tojás fehérje? ___________________________


8.A tojás melyik részén a legkeményebb a héja? ___________________________


9.Hány percig kell főzni a tojást, hogy biztosan kemény legyen?_______________


10. A friss, vagy a régi tojás úszik-e a vízben? ______________________________
FELADATOKAz alábbi feladatok közül válasszatok ki hármat, amelyet szívesen megoldotok. A példák azonos pontértékűek és csak három példa megoldását értékeljük, ezeket külön-külön, vagy közösen is megoldhatjátok, ezt a csapat dönti el.


Megoldási idő: 15 perc                                                                     feladatonként 10 pont6. vagy 7. osztályosnak


1.Húsvéti nyusziéknak nincs mobil telefonjuk, ezért a Négyszögletű és a Kerek erdő között egy szócsövet építettek és egymással így beszélgettek. (Régen ilyet használtak pl. gőzhajókon, ahol a kapitány így érintkezett a gépházzal.)

Kerek erdő azonban 10 km-re van a Négyszögletűtől és így a hang elhalkulna a szócsőben is mire odaérne, ezért 500 m-enként egy kis lyukon belefülel egy-egy nyuszi, és tovább kiáltja, amit hallott. Ez egyenként 10 másodpercet vesz igénybe.

Számítsd ki, mennyivel később tudja meg így a választ Nyuszifül, a Kerek erdő lakója Tapsifültől, aki a Négyszögletűben lakik, ha megkérdezi, hogy hány csoki tojást kell adni a fizikaverseny győztesének, mintha mobil telefonon csevegnének! (A hang terjedési sebessége 330 m/s, ehhez képest a rádióhullámok sebessége elhanyagolható.)6. vagy 7. osztályosnak


 1. Miután megtudta Nyuszifül a szükséges információt, kosarába pakolta a tojásokat és nyíl egyenest elindult a fizika verseny helyszíne felé. Útközben azonban kellemetlen események történtek. A Zengő sziklát 100 m-rel elhagyva, egyszer csak észre vette, hogy egy farkas ugrott elő a szikla mögül. Tudta, hogy a farkas gyorsabban fut, mint ő, de ha eléri az éppen 30 m-re lévő Fekete erdőt, akkor megmenekül.

Számítsd ki, hogy milyen gyorsan kell futnia, hogy a tojások ideérkezését a farkas ne veszélyeztesse, ha a farkas maximális sebessége 13 m/s!7. vagy 8. osztályosnak


 1. Nyuszifül megmenekülve a farkastól a nagy ijedtség után egy kis pihenésre vágyott, ezért útba ejtette a Zöld tisztást, ahol az egyik libikókán hintázni kezdett. A tojásokkal teli kosarat a mérleghinta tengelyétől 2 m-re helyezte el, ő pedig a hinta másik oldalán 1 m távolságban ült fel és így egyensúlyban volt a hinta.

Számítsd ki hány tojás lehetett a kosárban, ha Nyuszifül tömege 6 kg, kosár 1 kg és egy csoki tojás 10 dkg tömegű!7. vagy 8. osztályosnak


 1. Nyuszifül megéhezett és ezért meglátogatta barátját, aki a Napsugár tisztáson lakott. Megkérte, főzzön ki neki néhány tojást a 100 W ellenállású merülőforralójával melyet a 220 V-os hálózati feszültségről lehet üzemeltetni.

Számítsd ki mennyi elektromos energiát kellett ajándékozni Nyuszifülnek, ha a tojás főzés 10 percig tartott!Játékos kísérletek, mérések


„Colombus tojása”


az alábbi kísérletek és mérések mindegyike azonos pontszámot ér. A 2., 3. és 4.-es kérdésekre teljes pontszámot azonban csak azok kaphatnak, akik a sikeres kísérletet valamelyik játékvezetőnek bemutatták.


Megoldási idő: 35 perc                                                             kísérletenként 10 pont


1.A furfangos Nyuszifül a versenyzők megtréfálására egy furcsa tojást hozott. (A tojás megtekinthető és károsítása nélkül tetszés szerint vizsgálható.).

Írjátok le, hogy mi történhetett ezzel a tojással? Hogyan nőhetett meg a térfogata ekkorára és visszanyerheti-e még eredeti alakját, anélkül, hogy a hártya megsérülne?


2.Két tojás áll rendelkezésedre, melyek közül, az egyik főtt, a másik nyers. Döntsétek el valamilyen módon, (anélkül persze, hogy a tojások megsérülnének) hogy melyik a nyers és melyik a főtt tojás? Az alkalmazott módszert a fizikai indoklással együtt le kell írni.


 1. Ha az előző problémát sikeresen megoldottátok, akkor pucoljátok meg a főtt tojást és ültessétek rá egy olyan üveg tetejére, melynek nyílása kisebb a tojás legnagyobb körkeresztmetszeténél. A mutatványhoz felhasználhattok gyufát és szalvétát, esetleg hideg vizet, ha szükséges. Itt sem elég a kísérlet sikeres elvégzése, fizikai magyarázat is szükséges.


 1. Mutassátok be a lebegés jelenségét a tojás, víz és só segítségével! (Lebegéskor a test a folyadék belsejében bárhol egyensúlyi állapotban van.)

Írjátok le, hogy ennek a kísérletnek a segítségével hogyan lehetne eldönteni több tojás közül, hogy melyik a régebbi és melyik a friss?


 1. Határozzátok meg bármilyen módszerrel a kapott tojás átlagos sűrűségét! (Mérőhenger és kétkarú mérleg a rendelkezésetekre áll.)  
 2. Latorcai Ágnes